فلزیاب شاقولی

فلزیاب شاقولی فلزیاب شاقولی فلزیاب شاقولی چیست و چه کاربردی دارد ؟ یکی از دستگاهایی که در پیدا کردن گنج به کار میرود فلزیاب شاقولی جیوه ای است. این ابزار…