برچسب: okm exp 6000 price

ردیاب TARGET 330

ردیاب TARGET 330 ردیاب TARGET 330 خرید ردیاب Target 330 توضیحات: سیستم کارکرد ارسال و دریافت موج فرکانسی تنظیم شده توسطه کاوشگر توانایی انتخاب و شناسایی ۲ هدف با ارزش…